แหล่งขอมูลนี้นำมาจาก  ผู้รู้จากคนในชุมชนบ้านกุดจิกและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนางจันที พันธ์สาย

Advertisements