(1) ผ้าต่วน

(2) เข็ม

(3) กรรไกร

(4) ด้ายสีต่างๆ

(5) เครื่องจักร

(6) ไม้ขีดไฟ