ค่าใช้จ่ายในการเย็บหมอน 

(1) ค่าผ้าต่วนเมตรละ35บาท 35เมตร หนึ่งร้อย

(2) ค่าขีดลายละ10-15 หรือขีดเองก็ได้

(3) จ้างประกอบลูกละ 35บาท

(4) ถ้าจ้างเย็บลูกละ 30-35 บาทแล้วแต่ลาย