(1) ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล การเย็บหมอนว่าชอบลักษณะอย่างไร ชอบลายอะไร จากนั้นจึงซื้อผ้ามาขีดหรือจ้างขีดก็ได้   (2) ทำการเย็บลายต่างๆ ที่เราเลือกหรือชอบ เย็บไปตามลายที่ขีด ถ้าลายนั้นมีการล้มลายก็ต้องล้มให้เรียบร้อย  (3) จากการเย็บและล้มลายเรียบร้อยแล้ว  ก็นำไปเนาหมอนรอบๆข้าง  (4) จากนั้นก็นำไปประกอบและม้วนริมให้เรียบร้อย  (5) เย็บผ้าปลอกในหมอน  (6)  ยัดนุ่นใส่หมอน และประดับจัดกลีบให้เรียบร้อย

     แผนการดำเนินงานที่เรเราจะเย็บหมอนออกมาได้ที่ละลูก เราต้องใช้ความอดทน และต้องรู้จักการวางแผนในการดำเนินงาน และรู้จักปรับปรุงงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่ไม่สวยก็ต้องทำให้สวยให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  เราก็จะรู้สึกดีใจภูมิใจกับผลงานของเรามากขึ้น และรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานครั้งต่อๆไป  การเย็บแต่ละลูกถ้าเป็นรูปแรกเราก็ต้องเข้าใจว่า  เราฝึกเราหัดเราเรียนรู้ถึงผลงานจะออกมาไม่สวยก็ตาม แต่ก็ทำสุดความสามารถเท่าที่เราจะทำได้  ถ้าเราเย็บไม่ได้เย็บไม่เก่งเราก็ถามผู้ที่รู้ผู้ที่เก่งๆ  และต้องรู้จักทำอย่างอกทนใจเย็นๆ ก่อนที่จะทำคิดควรคิดวางแผนให้เรียบร้อย ถึงแม้เราจะไดเย็บหมอนแล้วเราก็ยังได้ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักการวางแผนในการดำเนินงาน วางแผนในการดำเนินชีวิต ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด และมีรายได้ระหว่างเรียน และสิ่งสำคัญในการเย็บหมอน เราต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆ แล้วงานจะออกมาดีเอง

Advertisements