ลายหมอนที่เย็บ  (1) เย็บลายตะกร้อ  (2) เย็บลายลูกศร  (3) เย็บลายข้าวหลามตัด  (4) เย็บลายปีกนก

(5) ลายดอกกุหลาบ  (7) ลายดอกมะลิ  (8) ลายดอกใส่กลีบ