ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเย็บหมอน  การเย็บหมอนในชุมชนบ้านกุดจิกนี้ เป็นการเย็บแบบการรวมกลุ่มกันแบบการรวมกลุ่มกันเย็บ หรือการเย็บคนเดียวก็ได้ เพราะถ้าใครที่จะเย็บรับจ้าง ก็ทำงานเป็นหมู่คณะ  ใครเย็บส่วนตัวก็ทำคนเดียวก็ได้ เพราะการออกแบบลายหมอนก็มีผู้คิดค้นและเปลี่ยนแปลงใหม่เรื่อยๆ ลายแต่ละลายที่คิดจะสวยมากเมื่อเย็บออกมา เพราะผู้ใหญ่ทำบ่อยและชินจึงเย็บได้สวยกว่าเด็กในชุมชน ผู้คนในชุมชนจะรวมกลุ่มกันทำ  และหัดสอนให้กันและกันคนไหนที่เย็บเก่งๆสวยๆ บ้านอื่นก็มาจ้างเย็บ แต่ละคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป เช่นบางคนเย็บประกอบหมอน บางคนเย็บลายธรรมดา อีกบางคนก็จะขีดผ้าตามลายหมอนที่ผู้สั่งทำตามต้องการ และออกจะเย็บออกมาได้ที่ละลูก ต้องใช้เวลาประนีตประนอมมาก  เพราะถ้าหมอนเย็บออกมาสวย ก็จะมีคนเย็บมากค่าใช้จ่ายในการเย็บแต่ละลูกใช้ค่าใช้จ่ายมากพอสมควร เพราะสิ่งที่เสียไปได้กลับมา ดิฉันคิดว่ามันคุ้มมากค่ะ เพราะเราได้ฝึกได้เรียนรู้จากการเย็บหมอนหลายๆอย่างหลายๆเรื่อง คนในชุมชนก็มีอาชีพมีเงินใช้ และใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เกิกประโยชน์โดยสูงสุด ผู้คนในชุมชนสามัคคีปรองดองกัน รู้จักถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน